تبلیغات

تفاوت مردان و زنان در استفاده از اینترنت؟!

تفاوت مردان و زنان در استفاده از اینترنت؟!

تفاوت مردان و زنان در استفاده از اینترنت؟!

اینترنت از روزهای آغازینش در تسلط مردان بوده است، اما از سال ۲۰۰۰ جمعیت استفاده کنندگان به طور مساوی بین زنان و مردان تقسیم شده اند. به علاوه نسبت زنان آنلاین تقریبا با مردان آنلاین برابر است. بررسی یافته های پیمایش اینترنت و زندگی آمریکایی مه توسط موسسه پو بین مارس۲۰۰۰ تا سپتامبر ۲۰۰۵ انجام شده، روندها و همبستگی های جالبی را نمایان می کند :

– احتمال حضور زنان جوانتر در اینترنت بیشتر از مردان جوانتر است اما درمورد بزرگسالان، احتمال حضور مردان بیش از زنان است : از بین جمعیت آنلاین در سنین ۱۸ تا ۲۹ سال، ۸۶% آنان را زنان تشکیل می دهند در مقایسه با ۸۰% از مردان در همین سن. در مورد بزرگسالان اما ۳۴% از مردان ۶۵ سال به بالا از اینترنت استفاده می کنند در مقایسه با ۲۱% از زنان در این سن.

– مردان مجرد بیش از زنان مجرد احتمال دارد که کاربر اینترنت باشند : ۶۲% از مردان مجرد در مقابل ۵۶%از زنان مجرد .در مورد مردان و زنان متاهل اما ، احتمال حضور زنان متاهل اندکی بیش از مردان متاهل است : ۷۵% از زنان متاهل در مقابل۷۲% از مردان متاهل .

– احتمال دارد مردانی که فرزند بالای ۱۸ سال دارند بیش از زنان با همین شرایط در اینترنت حضور داشته باشند اما ۶۱% از مردان بدون فرزند در مقایسه با ۵۷% از زنان بدون فرزند آنلاین هستند. احتمال حضور مردان و زنان با فرزندان خردسال در اینترنت یکسان است ؛ نیز ۸۱% از مردان دارای فرزند و ۸۰% زنان دارای فرزند آنلاین هستند .

– در یک روز معمولی، احتمال آنلاین بودن مردان بیشتر از زنان است: ۶۱% از مردان در مقابل ۵۷% از زنان آنلاین هستند.

– تعداد دفعاتی که مردان در هر روز وارد اینترنت می شوند بیش از زنان است. بنا بر آمار ۴۴% مردان حداقل روزی چند بار وارد اینترنت می شوند، اما آمار زنان ۳۹% است.

– احتمال دارد مردان بیش از زنان مایل باشند به وسیله اینترنت پرسرعت از خانه هایشان به شبکه متصل شوند. ۵۲% از مردان و ۴۸% از زنان با اینترنت پرسرعت از خانه هایشان به شبکه متصلند.

– مردان و زنان به یکسان تقریبا با درصدهای یکسان از طریق خانه هایشان به اینترنت دسترسی دارند. ۸۹% مردان و ۸۷% زنان در خانه به اینترنت دسترسی دارند.

– مردان و زنان از نظر دسترسی به اینترنت در محل کار نیز یکسانند. در میان کاربران اینترنت که مشاغل تمام وقت یا پاره وقت دارند ۶۵% مردان و ۶۶% زنان ار محل کارشان به شبکه متصلند.

– در مقایسه با زنان، مردان احتمال دارد که بیشتر برای چک کردن وضعیت آب و هوا، اطلاع یافتن از اخبار روز، رسیدگی به لیست کارهای روزانه، دنبال کردن اخبار ورزشی و اطلاعات سیاسی و اقتصادی، تحقیقاتی در راستای شغلشان ، دانلود نرم افزار، دانلود کردن و گوش کردن موزیک، پیگیری نرخ گذاری محصولات و سرویس های خدمات قابل پرداخت از طریق سرویس های اعتباری، استفاده از دوربین تحت وب و شرکت در کلاس های آنلاین وارد اینترنت شوند.

– در مقایسه با مردان، احتمال دارد زنان در اینترنت بیشتر در این حوزه ها فعال باشند : ایمیل می گیرند و می فرستند، به دنبال نقشه ها و اطلاعات مسیر یابی می روند، اطلاعات در مورد سلامتی و دارو و درمان را جستجو می کنند، از سایت هایی که اطلاعاتی در مورد سلامتی و مشاوره و حل مشکلات شخصی را پشتیبانی می کنند دیدن می کنند و اطلاعات مذهبی را جستجو می کنند.

– رشد نرخ مشارکت زنان در این دسته از فعالیت های آنلاین از رشد نرخ مشارکت مردان بیشتر است: رجوع به سایت های دولتی، سایت اطلاعات مذهبی، تماشای ویدئو ها یا گوش کردن به کلیپ های صوتی، دنبال کردن اخبار و اطلاعات نقشه ها و جهت یابی و جستجو برای محصولات و فرآورده های مورد نیاز.

– زنان بیش از مردان ایمیل می فرستند و دریافت می دارند. تقریبا ۹۴% از زنان آنلاین و ۸۸% مردان آنلاین از ایمیل استفاده می کنند.

– زنان بیشتر ایمیل های شخصی برای دوستان و خانواده شان می فرستند. آنان بیش از مردان در مورد خبرهای جدید یا مشکلات و نگرانی هایشان و نیز راهکارها و برنامه هایشان ایمیل می فرستند.

– احتمالا زنان بیش از مردان به ایمیل هایی که به دوستان و خانواده و همکارانشان می فرستند یا دریافت می کنند اهمیت می دهند. زنان می گویند ایمیل روابط شان را با دوستان، خانواده و همکارانشان گسترش می دهد اما مردان کمتر به این کارکرد ایمیل معترفند. همچنین آن ها بیش از مردان ایمیل را در بهبود آتمسفر در محیط های کاریشان موثر می دانند.

– ارتباطات آنلاین مردان بیشتر با گروه های خاص موردعلاقه شان است.

– مردان بیش از زنان معاملات آنلاین انجام می دهند اگرچه اشتیاق هردو گروه برای به کارگیری اینترنت به عنوان ابزاری برای انجام امور بازرگانی و تجارت رو به افزایش است .

– استفاده از اینترنت برای کسب اطلاعات: مردان بسیار بیش از زنان در اینترنت در پی یافتن اطلاعات مورد نیازشان هستند و از آن اطلاعات به صورتی کاربردی استفاده نیز می کنند.

– مردان بیش از زنان از اینترنت با هدف تفریح و سرگرمی استفاده می کنند.

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1391/10/06

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید