چند نکته در مورد مو رنگ کردن

 چند نکته در مورد مو رنگ کردن

 چند نکته در مورد مو رنگ کردن

– برای رنگ کردن کامل موها، همیشه از پشت سر شروع کنید و موها را تا دو سانتیمتر….


– برای رنگ کردن کامل موها، همیشه از پشت سر شروع کنید و موها را تا دو سانتیمتر مانده به ریشه به رنگ آغشته کرده، ۳۰ دقیقه صبر کنید و ده دقیقه آخر رنگ را به ریشه موها بزنید. رنگ کردن ریشه را از جلوی سر شروع کنید
– برای رنگ کردن ریشه موهای سفید، همیشه از جلوی سر شروع کنید و برای موهایی که سفیدی ندارند و یا کمتر دارند از پشت سر شروع به رنگ کردن کنید.

– برای تجدید رنگ موهایی که قبلا رنگ شده اند ، هرگز رنگ را به تمام موها نزنید و از قسمت رویش مو تا مرز بین رنگ طبیعی مو و رنگ قبلی رنگ را آغشته کنید.

– برای مخلوط کردن رنگ و اکسیدان ، هردو را به یک اندازه مخلوط کنید. بطوری که مخلوط نه خیلی سفت باشد و نه خیلی شل.

– تمام رنگ های ۱ تا ۶ را با اکسیدان %۶ مخلوط کنید ، در غیر اینصورت موها به رنگ قرمز حنایی در خواهند آمد

Related Post

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1391/11/21

دیدگاه خود را بنویسید