بایگانی دسته بندی "اس ام اس حسرت"

اس ام اس های جدید غم و حسرت

اس ام اس های جدید غم و حسرت میمِ مالکیتِ آخرِ اسمم خاک خورده و هیچکس نبود که محضِ دلخوشی یک بار بگوید تا تمامِ این قندهایِ تلنبار شده در دلم آب شود می ترسم همین روزها مرضِ قند بگیرم • اس ام اس حسرت sms hasrat • در قبرم هستم… خوابیده ام به پهلوی راست، گوش چسبانده ام به [...]

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | تعداد بازدید 1,400 views ادامه مطلب »

جدیدترین اس ام اس های حسادت و حسودی

جدیدترین اس ام اس های حسادت و حسودی به زندگی دیگران حسادت نکنید زندگی ها ازبیرون زیبا دیده میشودهمه به اندازه خودشان مشکل دارن این ماهستیم که مشکلات رابزرگ وکوچک میکنیم کمی گذشت اکثر مشکلات را رفع میکند ... اس ام اس حسادت ... لبخند بزن ، رفع کسالت بکند تا ماه به این لحظه [...]

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | تعداد بازدید 200 views ادامه مطلب »

اس ام اس های جدید حسرت و غم

اس ام اس های جدید حسرت و غم خُدایا… مَن میدانَم تُو هـَــــم میدانــی کـه شُدَنـی نیست… حَتـی اَگر مُعجِزه کُنـــی باز هَم… او یِک آرِزوی ِمَحال اَست … • اس ام اس حسرت • مـن شـبـیـہ قـصـہ هـا نـیسـتـم …   کفـش بـلـوریـن نـدارم .. لـبــاســم جــادویــے نـیسـتــ ..  [...]

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | تعداد بازدید 215 views ادامه مطلب »

اس ام اس های جدید حسرت

اس ام اس های جدید حسرت خُدایا… مَن میدانَم تُو هـَــــم میدانــی کـه شُدَنـی نیست… حَتـی اَگر مُعجِزه کُنـــی باز هَم… او یِک آرِزوی ِمَحال اَست … • • مـن شـبـیـہ قـصـہ هـا نـیسـتـم … کفـش بـلـوریـن نـدارم .. لـبــاســم جــادویــے نـیسـتــ ..  فـقـط .. شـاهــزاده [...]

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | تعداد بازدید 252 views ادامه مطلب »