تبلیغات

متن آهنگ Ava Max به نام H.E.A.V.E.N

متن آهنگ Ava Max به نام H.E.A.V.E.N

متن آهنگ Ava Max به نام H.E.A.V.E.N

متن آهنگ Ava Max به نام H.E.A.V.E.N

ترک H.E.A.V.E.N اولین ترک از البوم جدید آوا مکس به نام Heaven & Hell می باشد .

این آهنگ در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر شده است .

 

[Chorus]

H-E-A-V-E-N, Heaven’s what you like

ب ه ش ت ، بهشت همان چیزی است که تو دوست داری

Oh, yeah, Heaven’s what you like

اوه ، آره ، بهشت همان چیزی است که تو دوست داری

Oh, Heaven’s what you like

اوه ، بهشت همان چیزی است که تو دوست داری

You got me feeling

تو احساس منو فهمیدی

H-E-A-V-E-N, Heaven’s what you like

ب ه ش ت ، بهشت همان چیزی است که تو دوست داری

Oh, yeah, Heaven’s what you like

اوه ، آره ، بهشت همان چیزی است که تو دوست داری

Oh, Heaven’s what you like

اوه ، بهشت همان چیزی است که تو دوست داری

 

[Post-Chorus]

Ooh

اوه
Ooh

اوه

[Outro]

Heaven’s what you like

بهشت همان چیزی است که تو دوست داری

اهنگ بهشت به عنوان اینترو آلبوم بهشت و جهنم آوا مکس انتخاب شده است .

تهیه کننده اهنگ بهشت Cirkut  می باشد .

آلبوم بهشت و جهنم آوا مکس شامل ۱۵ ترک می باشد که روز هجدهم سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر شده است .

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1399/06/28

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید