تبلیغات

متن آهنگ Ava Max به نام Kings & Queens

متن آهنگ Ava Max به نام Kings & Queens

متن آهنگ Ava Max به نام Kings & Queens

متن آهنگ Ava Max به نام Kings & Queens

ترک Kings & Queens دومین ترک از البوم جدید آوا مکس به نام Heaven & Hell می باشد .

این آهنگ در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۰ منتشر شده است .

 

[Chorus]

If all of the kings had their queens on the throne

اگر همه پادشاهان ، ملکه هاشون رو روی تخت داشتند (میذاشتند)

We would pop champagne and raise a toast

شامپاین را باز می کردیم و نان تست درست می کردیم

To all of the queens who are fighting alone

به همه ی ملکه هایی که تنهایی مبارزه می کنند

Baby, you’re not dancing on your own

عزیزم ، تو به روش خودت انجامش نمی دی

[Verse 1]

Can’t live without me, you wanna, but you can’t, nah-nah-nah

نمی تونی بدون من زندگی کنی ، می خوای ، ولی نمی تونی ، نه نه نه

Think it’s funny, but honey, can’t run this show on your own

فکر می کنی خنده داره ، اما عسلم ، نمی تونی طبق خواستت پیش ببریش

I can feel my body shake, there’s only so much I can take

حس می کنم بدنم داره میلرزه ، بیشتر از این نمیتونم قضیه رو پیش ببرم

I’ll show you how a real queen behaves (Oh)

بهت نشون می دهم که یه ملکه واقعی چجور رفتار می کنه (اوه)

 

[Pre-Chorus]

No damsel in distress, don’t need to save me
Once I start breathing fire, you can’t tame me
And you might think I’m weak without a sword
But if I had one, it’d be bigger than yours

[Chorus]

If all of the kings had their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone
Baby, you’re not dancing on your own

[Verse 2]

Disobey me, then baby, it’s off with your head
Gonna change it and make it a world you won’t forget (Oh)

 

[Pre-Chorus]

No damsel in distress, don’t need to save me
Once I start breathing fire, you can’t tame me
And you might think I’m weak without a sword
But I’m stronger than I ever was before

[Chorus]

If all of the kings had their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone
Baby, you’re not dancing on your own

[Bridge]

In chess, the king can move one space at a time
But queens are free to go wherever they like
You get too close, you’ll get a royalty high
So breathe it in to feel alive

[Chorus]

If all of the kings had their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone
Baby, you’re not dancing on your own

[Outro]

Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1399/06/28

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید