عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

معنی اسم مبینا در زبان فارسی

مبین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: mobin) (عربی) روشنگر، آشکار کننده، (درقدیم) آشکار، هویدا، روشن، (در قدیم) نورانی، روشن – آشکار، پیدا
مبینا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی,عربی
معنی: (تلفظ: mobinā) (عربی) (مؤنث مبین )، مبین – مبین (عربی) + ا (فارسی) آشکارا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

معنی اسم مبینا

مبینا اسم دخترانه است، معنی مبینا: (عربی) (مؤنث مبین)، ( مبین.

ریشه اسم مبینا
اسم عربی
فراوانی اسم مبینا

تقریباً ۱۱۸۲۵۰ نفر با اسم مبینا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال ۹۴ می باشد).

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

 

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

عکس نوشته اسم مبینا | عکس پروفایل مبینا

 

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1397/07/21

دیدگاه خود را بنویسید