تبلیغات

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

پوستر ها و عکس نوشته های زیبا در مورد میلاد امام حسین (ع)

اى آنکه ترا حُسن خداداد بُود میلاد تو جلوه گاه ایجاد بُود ما را به نگاه لطف خود شادان کن امروز که قلب فاطمه،شاد بُود

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

وقتى که حسین یافت میلاد امروز یزدان در لطف تازه بگشاد امروز در عالم قدس یک حسین داشت خدا آن را به محمد و على داد امروز

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

امشب شب میلاد حسین است حسین اندر همه جا یاد حسین است حسین خوانند همه نادعلى، لیک على امشب بلبش ناد حسین است حسین

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

امشب که فضا پر است از بوى حسین عطر گل سرخ آید از سوى حسین اى فطرس پر سوخته احرام ببند از بهر طواف کعبه ى روى حسین

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

در سوم شعبان که همه لطف و صفاست میلاد پر افتخار شاه شهد است در حیرتم از این که بُوَد وقت سرور یا موسم سوز و گریه و شور و نواست

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

از خاطر دهر کى رود یاد حسین گلبانگ عدالت است فریاد حسین بر خلق ستم دیده، مبارک بادا مرگ ستم است، روز میلاد حسین

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

میلاد حسین خون بهاى دین است این عید، حیات شیعه را تضمین است امروز فرشتگان به هم مى ‏گویند احیاگر آیین محمد این است

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

نام تو را دواى درد است حسین بى یاد تو بین که چهره زرد است حسین عشق تو مرا ز خویش بیگانه نمود بى عشق تو بین که سینه سرد است حسین

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

نور ابدى و ازلى مى ‏آید بر عالم ایجاد، ولى مى ‏آید مجموعه ى حسن و عشق و ایثار و کرم یعنى که حسین ابن على مى‏ آید

عکس نوشته و پوستر تبریک ولادت امام حسین (ع)

حق کرده ظهور تا حسین آمده است آیات جهاد با حسین آمده است فطرس به امید عفو بر درگه او با ذکر حسین، با حسین آمده است

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1397/01/30

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید