تبلیغات

عکس پروفایل غیرممکن یعنی …

عکس پروفایل غیرممکن یعنی …

عکس پروفایل غیرممکن یعنی …

در ادامه ی این مطلب ، عکسنوشته هایی زیبا با موضوع ” غیرممکن یعنی” را که می توانید به عنوان پروفایل از آنها استفاده کنید ، برایتان اماده کرده ایم .

عکس پروفایل غیرممکن یعنی ... ، عکس نوشته غیر ممکن یعنی تو برام دلتنگی

عکس نوشته غیر ممکن یعنی تو برام دلتنگی

عکس نوشته واس این که منو درک کنی باید من باشی و این غیر ممکنه !

واس این که منو درک کنی باید من باشی و این غیر ممکنه !

عکس نوشته دوستان خوب پیدا کردن شان سخت ترک کردن شان سخت ترو فراموش کردن شان غیر ممکن است !

دوستان خوب پیدا کردن شان سخت

ترک کردن شان سخت تر

و فراموش کردن شان غیر ممکن است !

عکس نوشته غیر ممکن یعنی : تو هنوز راه حل را پیدا نکردی

غیر ممکن یعنی : تو هنوز راه حل را پیدا نکردی

عکس نوشته غیر ممکن یعنی منو تو تو ساحل عاشق هم بودن زیر ماه کامل

غیر ممکن یعنی منو تو تو ساحل

عاشق هم بودن زیر ماه کامل

خدایا واسه تو غیر ممکن وجود نداره غیر ممکن های زندگیمو ممکن کن

خدایا واسه تو غیر ممکن وجود نداره غیر ممکن های زندگیمو ممکن کن

عکس نوشته تو که رویاهامو غیر ممکن کردی

تو که رویاهامو غیر ممکن کردی

عکس نوشته محاصره شدم بین غیر ممکن ها ...

محاصره شدم بین غیر ممکن ها …

تنها چیزی که رسیدن به آرزوها را غیر ممکن می کند ترس از شکست است .

تنها چیزی که رسیدن به آرزوها را غیر ممکن می کند ترس از شکست است .

عکس پروفایل در مورد غیرممکن

خدایا ماها یه آرزوهایی داریم که رسیدن بهشون واسه ما غیر ممکنه

ولی واسه تو غیر ممکن وجود نداره کمک کن ما هم به آرزوهای غیر ممکنمون برسیم

خداهر وقت که بخواهد غیر ممکن ممکن می شود

خدا
هر وقت که بخواهد غیر ممکن
ممکن می شود

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1398/01/25

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید