اس ام اس و نوشته های کوتاه به سلامتی

اس ام اس و نوشته های کوتاه به سلامتی

اس ام اس و نوشته های کوتاه به سلامتی

به سلامتی اون که همیشه راست میگه

و با دروغای دل خوشکنی خر فرضت نمیکنه.

بنوش و بِکش.!

به سلامتی همه ی دلائلی که خدایان ،

برای نجات ندادن ما داشتند..!

سلامتی اونایی که جای اعتقاد

به بهشت و جهنم و اون دنیا

به یه کم انسانیت توی این دنیا معتقد هستند.

اس ام اس به سلامتی

زندگی را ورق بزن

هر فصلش را خوب بخوان

با بهار برقص

با تابستان بچرخ

در پاییزش عاشقانه قدم بزن

با زمستانش بنشین و

چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش

به سلامتی اونیکه از دستش کشید.. ولی نفرینش نکرد

به سلامتی اونیکه آرزو بود ولی خاطره شد..

نوشته های کوتاه به سلامتی
همیشه به سلامتی اونیکه کنارمون نشسته “پیکمون رو میبریم بالا”..
ولی به سلامتی اونیکه تو ذهنمونه “میخوریم”..
به سلامتی اونىکه اینقدر بردمش بــالا که دیــگه دست خــودمـم بهـش نــمیرســه!!
سلامتی اونیکه ۲۴ ساعت کار کرد،
حقوقم نخواست
میگفت خوشبخت بشی خستگیم در میره،
مادر رو میگم…
به سلامتی مادرها که فرشته روی زمینند
اس ام اس زیبای بسلامتی اونیکه
سلامتی اونیکه ما رو نمیخواست و الکی لاف عاشقی نزد
سلامتی اونیکه دوست دارم دروغ به زبون نیاورد
سلامتی عشقم
به سلامتی اونیکه میتونست ازت انتقام بگیره
میتونست تو جمع خرابت کنه
میتونست اشکت رو دربیاره
میتونست ولی دلش نیومد
چقدر سخته به اونیکه دوسش داری بالو پر بدی
ولی وقتی یاد گرفت برای تو نپره.
سلامتی همه تک پرها
به سلامتی اونیکه فکر میکنیم فراموشش کردیم !
اما یه شب که خوابشو میبینیم کل روز پکریم …
به سلامتی اونیکه میگه تن من مباد و تن ما باد!
متن های زیبای به سلامتی
به سلامتی اونیکه تو دردناکترین لحظه ها،
سنگینیه سکوت رو تحمل کرد
اما لب باز نکرد تا عشقش همونجوری که خوشه ،
خوش بمونه
به سلامتی اونیکه نقاشی بلد نبود
ولی راه خودشو خوب کشید و رفت..!!!
سلامتی اونیکه برای هزار نفر ساقی میشه
ولی به یاد یه نفر مست میکنه….

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1397/08/20

دیدگاه خود را بنویسید