تبلیغات

متن های کوتاه تیکه دار و کوبنده

متن های کوتاه تیکه دار و کوبنده

متن های کوتاه تیکه دار و کوبنده

متن های کوتاه تیکه دار و کوبنده

حقيقت اينه كه زَمین ۷ میلیارد آدَم داره ۱۴ میلیارد چِهره..

متن های کوتاه تیکه دار و کوبنده

دوست داشتن آدمها رو از روی توجه اونها بفهميد وگرنه زِر رو که همه می زنند🖐🏿😏!

متن های کوتاه تیکه دار و کوبنده

+تو شناسنامه بعضیا باید جا اسم پدر بنویسن جمعی از خیرین محل😏

متن های کوتاه تیکه دار و کوبنده

خداروشکر این رلایی ڪہ میزنید مهریہ نمیخواد
وگرنہ الان زندانای ڪشور پر بود:|

متن های کوتاه تیکه دار و کوبنده

کاش اینقدر مرد باشیم پای قولامون بمونیم و کاش اونقدر زن باشیم پای مردامون بمونیم :/

متن های کوتاه تیکه دار و کوبنده

لاشۍ بودن الڪۍ نیســـتاااا
یہ حرومزادگۍ خاصۍ میخواد😏✋🏿

مَن جَنگجویِ خوبیَم … اَما تو هَدَفِ خوبی واسِه جَنگیدَن نیسی!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اينكه پُشتِ سَرَم حرف ميزَنيد هيچ.. 🤘🏿

مُهِم اينه سَرَمو كه ميچَرخونَم خَفه ميشيد

ما به آهنگای جدید ۵ ثانیه وقت میدیم
که خوب باشن وگرنه میزنیم ترک بعدی
شما که دیگه جای خود داری 🙂

اگه حرفای من زیرنویس داشت میفهمیدی چقد داری فش میخوری😏😹

تو دليل داشتن انگشت وسطی ! 😼🖕🏿

تو زندگی مثل شیشه باش ,
هر کی شکستت، جرش بده 😼

پرو بال دادن به بعضیا، حکایت زدن هدفون به یازده دو صفره …

یسـریا از دور بـرق میـزنن ولـی وقتـی میـری جلـو میبینـی بخاطـر خـورده شیـشه هاشـونه

💎 المـاس هـم که باشـی …

یه تیکـه ای رو تـاجِ مـن! 👑😏

خورشید هم یه روزی خاموش میشه، ولی ادعای بعضیا نَــه ..🖕🏼

ادعای شعور …
اولین حرکت یه بیشعوره …!

نَچَسب تویی تفلون اداتو در میاره😹😏

به بعضیام باید گفت :
دیگه واحد زندگیت شده رل بر ثانیه!

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1398/04/12

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید