تبلیغات

متن و دل نوشته های روز بارانی

متن و دل نوشته های روز بارانی

متن و دل نوشته های روز بارانی

متن و دل نوشته های روز بارانی

متن بارانی عاشقانه

‫ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎي ﺳﺮ روي ﺷﻮﻧﻢ ﻣﻴﺬاري
‫ﺗـﻤﻮم ﻏﺼـﻪﻫﺎ رو از دل ﻣـﻦ ﺑـﺮ ﻣـﻲداري
‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ، ﺧﻮاب ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه
‫وﻗﺖ ﺑـﻴﺪاري ﺑـﺎزم ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه
‫ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه

اس ام اس روزهای بارانی

آه ؛ بازهم باران …

باران که می بارد دلت را محکم بچسب

زیر باران دل بـه اشاره اي میرود …

اس باران

باران بهانه اي بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی …

کاش نه کوچه انتها داشت نه باران بند می آمد …

پیامک عاشقانه باران

باران میخواهم …

آن قدر شدید که من و تنهاییم رابا خودش بشوید و ببرد

متن  درباره باران

گاهی باران همه ی دغدغه اش باغچه نیست

گاهی از غصه تنها شدنش می بارد

اشعار باران

مثل باران خاطراتت ماندنیست

لحن پر مهر صدایت خواندنیست

اگرچه ما اندک زمانی در کنارت بوده ایم

تا ابد مهر و وفایت ماندنیست

شعر بارانی

چقدر این صدا برایم آشناست

صدای هق هق گریه های‌ آسمان را میگویم صدای بارش باران را…

بارها آن را از اعماق وجودم شنیده ام صدایی اسـت که

رنگ تنهایی دارد بوی فراق و درد دوری

 

متن و دل نوشته های روز بارانی

مسیج بارونی

خاطراتی که زیر باران داشتیم

شعر اگر می شد قریب پنج دیوان داشتیم

شعر عاشقانه باران

هیچ گاه نباید بـه اجبار خندید گاهی باید با نهایت آرامش گریه کرد

لبخند بعد از گریه از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتر اسـت

متن روز بارونی

میروم

بـه کجا؟

نمی‌دانم

حس بدی ست بی مقصدی!

کاش نه باران بند می آمد

نه خیابان بـه انتها می‌رسید

نوشته های روزهای بارانی

باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم؟
نیک بنگر!
چه تفاوت دارد . . .

عاشقانه ترین نوشته های بارانی

کاش نامت باران بود…
آنوقت تمام مردم شهر هم
برای آمدنت دعا میکردند …!

متن و جملات زیبا درباره باران

دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ …
وَ تُـــــو ؛
ان بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ اي ؛
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ؛
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــی…

بـه باران سپرده ام
وقت آمدنت
هواي كوچه را داشته باشد
گوشم بـه زنگِ در اسـت
مبادا آهسته بيايي!

متن و جملات زیبا درباره باران

تـــو
این روزهــا
برایـم حکم باران را داری..
درست وســط کـویـر،
همون قدر زندگی بخش
همون قدر مــحــال!

اس ام اس باران و دلتنگی

بعد باران نگاهم آفتابی شو

رنگین کمان دیدنت را دوست دارم

روز بارانی عکس

باران ببار

ببار بر سر همه ی آنان که ایستاده اند زیر آسمان تنهایی ها

در زندگى‎ ‎نه گل باش که اسیرخاک شوى‎

نه باران که بـه خاک بیفتى

خاک باش که گل از تو بروید و باران بـه خاطر تو ببارد

اس ام اس باران بهاری

هم چون باران باشیم

رنج جدا شدن از آسمان را

در سبز کردن زندگی جبران کنیم

شعر دوبیتی درباره باران

همچنـان منتـظرم
تـا قطره های بـاران
تـو را از ان بـالا در آغوشم رهـا کننـد

يا غـرق مي شوم
يا رفيـق شبهاي بـارانيت مي مانـم …

نَــیـــا بــــاران ! …
زَمــیــن جــــایِ قَـــشَـــنگـــــی نــیست…!

متن و دل نوشته های روز بارانی

مثل باران چشمهایت دیدنی اسـت
شهر خاموش نگاهت دیدنی اسـت
زندگانی معنی لبخند توست
خنده هایت بی نهایت دیدنی اسـت

شعر باران عاشقانه

دلم بـه عظمت باران برایت دلتنگی می کند… ؛
امروز عجیب؛
بی واژه؛
بی حصار… ؛
می خواهمت…

اس ام اس بارش باران – عکس نوشته درباره باران

دیر آمدی باران

ان روز که منتظرت بودم

دعا کردم بیایی ناز کردی

امروز که نمیخواهمت آمدی

آمدی تا تنهاییم را یاد آور شوی ؟

متن احساسی باران

باران که میبارد

دلم برایت تنگ تر می‌شود

راه می افـتم

بدون چتر ؛ من بـغض میکنم ؛ آسمان گـریـه . . .

همینکه بگویید : « آه , گمـــانم امروز بـاران ببــارد . »
کـافـی ست تا ابـرها دوستــتان داشتـــه باشنــد
وَ البـته شمـا را که چشـم بـه راهـشان بـوده اید

شما را بیــــــــــــــشتر
آدم هـایِ غمگـینِ دوست داشتـنی
در میـان شما کسـی هـست
که با یـک تـکه ابـر کوچـکِ خـاکـستری
قـرار داشـته بــاشد ؟

بـاران کمــی آهستــه تــر
اینجــا کســی در خـانـه نیسـت
مــن هستــم
و
تنهــایــی
و
دردی کــه نــامـش زنـدگیســت …

اس ام اس زیبای باران

دلم بـه عظمت باران برایت دلتنگی می کند…

امروز عجیب؛ بی واژه؛ بی حصار… ؛

می خواهمت…

متن عشقولانه باران

دمش گرم ؛ باران را میگویم …

بـه شانه ام زد و گفت :

خسته شدي ؛ امروز تو استراحت کن ؛ من بـه جایت می بارم . . .

متن و دل نوشته های روز بارانی

اس ام اس غم باران

بـه باران دل نبند

که هر چهار فصل دیوانه‌ات خواهد کرد

اگر ببارد ؛ از شوق

اگر نبارد ؛ از دلتنگی …

شعر باران از مولوی

باران که شدي مپرس این خانه ي کیست

سقف حرم و مسجد و میخانه یکی ست

باران که شدي پیاله ها را نشمار

جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی ست

“مولوی”

شعر باران از سهراب سپهری

هر کجا هستم٬باشم‌

آسمان مال من اسـت

پنجره٬‌فکر٬‌هوا‌٬عشق‌

زمین مال من اسـت

چشمها را باید شست

جور دیگر باید دید

چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

“سهراب سپهری“

شعر باران عاشقانه

بغضهای مرطوب مرا باور کن،
این باران نیست که میبارد ؛
صدای خسته ي قلب من اسـت که از چشمان آسمان بیرون میریزد

شعر کوتاه باران

برای از بین بردن یک شماره معشوقه
نم باران کافی ست …

وای باران باران
شیشه ي پنجره را باران شست..
از دلِ من اما ,چه کسی نقشِ تورا خواهد شست..

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1398/08/07

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید