تبلیغات

متن آهنگ Taylor Swift به نام ​Marjorie

متن آهنگ Taylor Swift به نام ​Marjorie

متن آهنگ Taylor Swift به نام ​Marjorie

متن آهنگ Taylor Swift به نام ​Marjorie

آهنگ ​Marjorie دوازدهمین آهنگ از آلبوم جدید تیلور سوئیفت به نام evermore است که در روز ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ منتشر شده است .

این آلبوم شامل ۱۷ آهنگ می باشد و تیلور سوئیفت اکثر آهنگ ها را خودش نوشته و تعدادی را نیز تنظیم کرده است .

 

[Verse 1]

Never be so kind

هرگز خیلی مهربون نباش
You forget to be clever

فراموش میکنی که باهوش باشی
Never be so clever

هرگز خیلی مهربون نباش
You forget to be kind
فراموش میکنی که باهوش باشی

[Pre-Chorus]

And if I didn’t know better

و اگر بهتر فهمیده بودم
I’d think you were talking to me now

فکر میکنم که تو با من صحبت میکنی الان
If I didn’t know better

و اگر بهتر فهمیده بودم
I’d think you were still around

فکر میکنم که تو هنوز اینجا بودی

[Chorus]

What died didn’t stay dead

هرچی که میمیره مرده باقی نمیمونه
What died didn’t stay dead

هرچی که میمیره مرده باقی نمیمونه
You’re alive, you’re alive in my head

تو زنده هستی ، تو توی ذهن من زنده هستی
What died didn’t stay dead

هرچی که میمیره مرده باقی نمیمونه
What died didn’t stay dead

هرچی که میمیره مرده باقی نمیمونه
You’re alive, so alive
تو زنده هستی ، خیلی هم زنده

[Verse 2]

Never be so politе

هیچوقت خیلی با ادب نباش
You forget your power

قدرتت رو فراموش میکنی
Nevеr wield such power

هیچوقت از چنین قدرتی استفاده نکن
You forget to be polite

فراموش میکنی که با ادب باشی

[Pre-Chorus]

And if I didn’t know better

و اگر بهتر فهمیده بودم
I’d think you were listening to me now

فکر میکنم که تو الان به من گوش می دادی
If I didn’t know better

و اگر بهتر فهمیده بودم
I’d think you were still around
فکر میکنم که تو هنوز این اطراف بودی

[Chorus]

What died didn’t stay dead

هرچی که میمیره مرده باقی نمیمونه
What died didn’t stay dead

هرچی که میمیره مرده باقی نمیمونه
You’re alive, you’re alive in my head

تو زنده هستی ، تو توی ذهن من زنده هستی
What died didn’t stay dead

هرچی که میمیره مرده باقی نمیمونه
What died didn’t stay dead

هرچی که میمیره مرده باقی نمیمونه
You’re alive, so alive
تو زنده هستی ، خیلی هم زنده

[Bridge]

The autumn chill that wakes me up

سرمای پاییز که منو بیدار میکنه
You loved the amber skies so much
Long limbs and frozen swims
You’d always go past where our feet could touch
And I complained the whole way there
The car ride back and up the stairs
I should’ve asked you questions
I should’ve asked you how to be
Asked you to write it down for me
Should’ve kept every grocery store receipt
‘Cause every scrap of you would be taken from me
Watched as you signed your name: Marjorie
All your closets of backlogged dreams
And how you left them all to me

[Chorus]

What died didn’t stay dead
What died didn’t stay dead
You’re alive, you’re alive in my head
What died didn’t stay dead
What died didn’t stay dead
You’re alive, so alive

[Outro]

And if I didn’t know better
I’d think you were singing to me now
If I didn’t know better
I’d think you were still around
I know better
But I still feel you all around
I know better
But you’re still around

 

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1399/09/21

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید