تبلیغات

متن آهنگ Taylor Swift به نام No Body, No Crime

متن آهنگ Taylor Swift به نام No Body, No Crime

متن آهنگ Taylor Swift به نام No Body, No Crime

متن آهنگ Taylor Swift به نام No Body, No Crime

آهنگ No Body, No Crime ششمین آهنگ از آلبوم جدید تیلور سوئیفت به نام evermore است که در روز ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ منتشر شده است .

این آلبوم شامل ۱۷ آهنگ می باشد و تیلور سوئیفت اکثر آهنگ ها را خودش نوشته و تعدادی را نیز تنظیم کرده است .

 

[Intro: HAIM]

He did it

او انجامش داده
He did it
او انجامش داده

[Verse 1: Taylor Swift]

Este’s a friend of mine

استی یکی از دوستان منه
We meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wine

ما سه شنبه شب ها همدیگرو برای شام و یک لیوان شراب میبینیم
Este’s been losin’ sleep

استی بیخواب شده بود
Her husband’s actin’ different, and it smells like infidelity

شوهرش یه جور دیگه رفتار میکرد ، و بوی خیانت میداد
She says, “That ain’t my merlot on his mouth

اون گفت : توی دهن اون (شوهرش) مرلوت (نوعی مشروب) من نیست .
That ain’t my jewelry on our joint account

این جواهرات من در حساب مشترکمان نیست
No, there ain’t no doubt

نه ، دیگه هیچ شکی نیست
I think I’m gonna call him out

فکر میکنم من باید برم بازخواستش کنم

[Chorus: Taylor Swift]

She says, “I think he did it, but I just can’t prove it”

اون میگه : فکر میکنم اون انجامش داده ولی نمیتونم ثابتش کنم
I think he did it, but I just can’t prove it

فکر میکنم اون انجامش داده ولی نمیتونم ثابتش کنم
I think he did it, but I just can’t prove it

فکر میکنم اون انجامش داده ولی نمیتونم ثابتش کنم
No, no body, no crime

نه جسدی نیست پس جنایتی هم نبوده ( وقتی مدرکی نیست نمیشه ثابت کرد)
But I ain’t lettin’ up until the day I die

[Post-Chorus: HAIM]

No, no
I think he did it
No, no
He did it

[Verse 2: Taylor Swift]

Este wasn’t there Tuesday night at Olive Gardеn
At her job or anywhere
Hе reports his missing wife
And I noticed when I passed his house
His truck has got some brand new tires
And his mistress moved in
Sleeps in Este’s bed and everything
No, there ain’t no doubt
Somebody’s gotta catch him out, ’cause

[Chorus: Taylor Swift & HAIM]

I think he did it, but I just can’t prove it (He did it)
I think he did it, but I just can’t prove it (He did it)
I think he did it, but I just can’t prove it
No, no body, no crime
But I ain’t lettin’ up until the day I die

[Post-Chorus: HAIM & Taylor Swift]

No, no
I think he did it
No, no
He did it

[Verse 3: Taylor Swift & Danielle Haim]

Good thing my daddy made me get a boating license when I was fifteen
And I’ve cleaned enough houses
To know how to cover up a scene
Good thing Este’s sister’s gonna swear she was with me
She was with me, dude
Good thing his mistress took out a big life insurance policy

 

[Chorus: Taylor Swift]

They think she did it, but they just can’t prove it
They think she did it, but they just can’t prove it
She thinks I did it, but she just can’t prove it

[Outro: Taylor Swift & HAIM]

No, no body, no crime
I wasn’t lettin’ up until the day he
No, no body, no crime
I wasn’t lettin’ up until the day he
No, no body, no crime
I wasn’t lettin’ up until the day he died

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1399/09/21

تبلیغات

یک دیدگاه برای “متن آهنگ Taylor Swift به نام No Body, No Crime”

  1. هانی گفت:

    پس بقیه ترجمه کو؟
    میشه بقیه ترجمه رو هم لطفا بزارین؟

دیدگاه خود را بنویسید