تبلیغات

متن آهنگ Taylor Swift به نام Willow

متن آهنگ Taylor Swift به نام Willow

متن آهنگ Taylor Swift به نام Willow

متن آهنگ Taylor Swift به نام Willow

آهنگ Willow اولین آهنگ از آلبوم جدید تیلور سوئیفت به نام evermore است که در روز ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ منتشر شده است .

این آلبوم شامل ۱۷ آهنگ می باشد و تیلور سوئیفت اکثر آهنگ ها را خودش نوشته و تعدادی را نیز تنظیم کرده است .

[Verse 1]

I’m like the water when your ship rolled in that night

من مثه آبی هستم که اون شب کشتی ات داخل آن غلتید

Rough on the surface, but you cut through like a knife

خشن توی ظاهر ، ولی برنده مثه چاقو از داخل

And if it was an open-shut case

و اگر یک مورد ضروری بود
I never would have known from the look on your face

من هرگز از نگاه به صورتت نمیفهمیدم
Lost in your current like a priceless wine

گمشده توی خودت مثه یک شراب بی بها

[Chorus]

The more that you say, the less I know

هرچی بیشتر میگی ، من کمتر میفهمم
Wherever you stray, I follow

هرکجا که گذر کنی ، من دنبالت می کنم
I’m begging for you to take my hand

ازت خواهش میکنم که دستم را بگیری
Wreck my plans, that’s my man

نقشه هامو خراب کنی ، اینه مرد من

[Verse 2]

Life was a willow and it bent right to your wind
زندگی مثل یک درخت بید بود و به سمت بادهای تو خم میشد
Head on the pillow, I could feel you sneakin’ in
سرم روی بالش بود، میتونستم پنهانی اومدنت رو حس کنم
As if you were a mythical thing
اگر تو یک چیز افسانه ای بودی
Like you were a trophy or a champion ring
مثل یک جام یا یک حلقه قهرمانی بودی
But there was one prize I’d cheat to win
اما تنها یک جایزه میبود که من برای بردنش تقلب میکردم

[Chorus]

The more that you say, the less I know
هرچی بیشتر میگی، کمتر میفهمم
Wherever you stray, I follow
هرجا که گم بشی، من دنبالت میکنم
I’m begging for you to take my hand
من ازت خواهش میکنم که دستمو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
برنامه هام رو خراب کنی، این مرد منه
You know that my train could take you home
و تو میدونی که قطار من میتونست تو رو به خونه ببره
Anywhere else is hollow
هرجای دیگه پوچ و غیر صمیمیه
I’m begging for you to take my hand
من ازت خواهش میکنم که دستمو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
برنامه هام رو خراب کنی، این مرد منه

[Bridge]

Life was a willow, and it bent right to your wind
زندگی مثل یک درخت بید بود و به سمت بادهای تو خم میشد
They count me out time and time again
اونها منو بارها و بارها حذف کردن
Life was a willow, and it bent right to your wind
زندگی مثل یک درخت بید بود و به سمت بادهای تو خم میشد
But I come back stronger than a ’90s trend
اما من قوی تر از مد دهه نود برگشتم

[Verse 3]

Wait for the signal, and I’ll meet you after dark
برای نشانه ها صبر میکنم و بعد از تاریکی ملاقاتت میکنم
Show me the places where the others gave you scars
مکانهایی که در آنجا دیگران بهت زخم زدن (آسیب رسوندن) رو نشونم بده
Now this is an open-shut case
الان این یک پرونده مختومه است
I guess I should’a known from the look on your face
حدس میزنم باید از نگاهت میفهمیدم
Every bait-and-switch was a work of art
هر تبلیغ فریب دهنده یک اثر هنری بود

[Chorus]

The more that you say, the less I know
هرچی بیشتر میگی، کمتر میفهمم
Wherever you stray, I follow
هرجا که گم بشی، من دنبالت میکنم
I’m begging for you to take my hand
من ازت خواهش میکنم که دستمو بگیری
You know that my train could take you home
و تو میدونی که قطار من میتونست تو رو به خونه ببره
Anywhere else is hollow
هرجای دیگه پوچ و غیر صمیمیه
I’m begging for you to take my hand
من ازت خواهش میکنم که دستمو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
برنامه هام رو خراب کنی، این مرد منه
The more that you say, the less I know
هرچی بیشتر میگی، کمتر میفهمم
Wherever you stray, I follow
هرجا که گم بشی، من دنبالت میکنم
I’m begging for you to take my hand
من ازت خواهش میکنم که دستمو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
برنامه هام رو خراب کنی، این مرد منه
You know that my train could take you home
و تو میدونی که قطار من میتونست تو رو به خونه ببره
Anywhere else is hollow
هرجای دیگه پوچ و غیر صمیمیه
I’m begging for you to take my hand
من ازت خواهش میکنم که دستمو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
برنامه هام رو خراب کنی، این مرد منه

[Outro]

Hey, that’s my man
That’s my man
Yeah, that’s my man
Baby, every bait-and-switch was a work of art
عزیزم، هر تبلیغ فریب دهنده یک اثر هنری بود
That’s my man
Hey, that’s my man
I’m begging for you to take my hand
من ازت خواهش میکنم که دستمو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
برنامه هام رو خراب کنی، این مرد منه

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1399/09/21

تبلیغات

2 دیدگاه برای “متن آهنگ Taylor Swift به نام Willow”

  1. فاطمه گفت:

    میشه ترجمه رو کامل بزارین

  2. mahya گفت:

    و یه شاهکار دیگه از میس سوییفت:)

دیدگاه خود را بنویسید