تبلیغات

عکس نوشته تبریک روز روانشناس و مشاور

عکس نوشته تبریک روز روانشناس و مشاور

عکس نوشته تبریک روز روانشناس و مشاور

عکس نوشته تبریک روز روانشناس و مشاور

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است. روز چرایی رفتار آدمی است.

روز اندیشیدن به ذهن است. روز تفکر در روان است.

روز به چالش کشیدن پیچیده ترین بعد انسان یعنی ذهن و روان انسان است.

روز جهانی روانشناس مبارک

پروفایل روز روان شناس

پروفایل روز روان شناس

عقل و هوش خود را با خوشی و نشاط دمساز کن تا هزاران رنج و ناراحتی از میان برود و عمرت طولانی گردد

روز روانشناس مبارک.

عکس تبریک روز روانشناس

عکس تبریک روز روانشناس

از کجا بنویسم دنیای یک روانشناس دنیایی عمیقی است که فقط باید روانشناس باشی تا آن را بفهمی

روز جهانی روانشناس مبارک باد.

عکس نوشته تبریک روز مشاور و روانشناس

عکس نوشته تبریک روز مشاور و روانشناس

امروز روز نگاهی عمیق به بازی های کودکانه است

روز تلاش برای به آرامش رساندن دو قلب شکسته است.

امروز روز اتاقی ساکت و ساده با کاناپه ای است که هزاران نفر رنج هایی سخت زندگیشان را برآن اشک ریخته اند

اتاقی که امن و خلوت گاه فردی مهربان و پذیرنده است، کسی که فارغ از خود، به آرامش انسان می اندیشد.

روز روانشناس و مشاور را به کلیه روانشناسان و مشاوران عزیز تبریک عرض کرده

عکس پروفایل تبریک روز روانشناس و مشاور

جملات تبریک روز روانشناس

روز آگاهی ، عمل و درک معناهای اصیل و اهداف ارزشمندی که پیوندهای عمیق و جذابی با علوم دیگر دارد.

شادباد و تا باد چنین باد

چه روز اردیبهشتی خوبی، چه لحظه‌های غلیظی و چه حس مطلوبی.

با آرزو… نه با امید به ایجاد جهانی عاری از ارواح و روان‌های معیوب چراکه اصل بشر اصلی است لامکانی و پاک»

روز روانشناس و مشاور را به کلیه روانشناسان و مشاوران عزیز تبریک عرض کرده

تصویر تبریک روز جهانی روان شناس

تصویر تبریک روز جهانی روان شناس

روانشناسان رسالتی بزرگ بر دوش دارند چونان که تزکیه و ترمیم و بازآفرینی روانی سالم و الستی را اول در جهان خویش هویدا می‌کنند و بعد این تزکیه زندگی شده را به دست‌اندازهای روح و روان بشریت می‌کشانند همچون پر سیمرغی که برای احضار عشق بر ذرات هوا می‌کشد خویش را تا آغوشی امن برای آلام و تزکیه ی دیگران باشند که وحدت یگانه روان‌ها و ارواح را از کثرت و دورافتادگی مصون بدارند

روز روانشناس و مشاور را به کلیه روانشناسان و مشاوران عزیز تبریک عرض کرده

عکس روز جهانی مشاور و روانشناس

عکس روز جهانی مشاور و روانشناس

روز اندیشیدن به ذهن روز تفکر در روان روز جهانی روانشناس مبارک باد.

عکس نوشته روانشناس جان روزت مبارک

عکس نوشته روانشناس جان روزت مبارک

روز روانشناس و مشاور باعث شد تا با این کار به اهمیت و نقش موثر روانشناسی در زندگی افراد بیش از پیش تاکید شود از اینرو در ایران نیز، ۹ اردیبهشت، ۲۸ آوریل، به عنوان روز روانشناس و مشاور درنظر گرفته شده است که یک روز جهانی می باشد.

روز روانشناس و مشاور را به کلیه روانشناسان و مشاوران عزیز تبریک عرض کرده و توفیقات روزافزون را برای آنان آرزومند است

عکس روز روان شناس مبارک

عکس روز روان شناس مبارک

روز جهانی روانشناس و مشاور رو به همه جامعه روانشناسی و مشاوره و همه آنانی که برای آرامش روانی جامعه تلاش می کنند شادباش عرض میکنم

عکس روز جهانی روانشناس و مشاور سال 99

عکس روز جهانی روانشناس و مشاور

تبریک روز روانشناس و مشاور سال 99

تبریک روز روانشناس و مشاور سال ۹۹

عکس نوشته روز جهانی روانشناس و مشاور سال 99

عکس نوشته روز جهانی روانشناس و مشاور

عکس نوشته تبریک روز روانشناس و مشاور سال 99

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1399/02/08

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید