تبلیغات

جملات و سخنان زیبای صادق هدایت

جملات و سخنان زیبای صادق هدایت

جملات و سخنان زیبای صادق هدایت

جملات و سخنان زیبای صادق هدایت

عکس نوشته جملات صادق هدایت

اگر مرگ نبود فریادهای نا امیدی به آسمان بلند می شد، به طبیعت نفرین می فرستاد.

***

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد.

***

انسان چهره مرگ را ترسناک کرده و از آن گریزان است.

***

مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.

عکس نوشته جملات صادق هدایت

متن از سخنان صادق هدایت

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.

***

مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.

***

فقط با سایه ی خودم خوب میتوانم حرف بزنم ،

اوست که مرا وادار به حرف زدن می کند ، فقط او میتواند مرا بشناسد ،

او حتماً می فهمد …

می خواهم عصاره ، نه ، شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایه ام چکانیده به او بگویم:

” ایــن زنـــــدگــــی ِ مـن اســت !

***

جملات فلسفی صادق هدایت

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح آدم را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد.

این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد

چون عموما عادت دارند این درددهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمرند

و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخرامیز تلقی بکنند .

دلنوشته صادق هدایت

دلنوشته صادق هدایت

عشق چیست؟

برای همه رجاله ها یک هرزگی  یک ولنگاری موقتی است .

عشق رجاله ها را باید در تصنیفهای هرزه و فحشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هشیاری تکرار میکنند پیدا کرد

***

تنها مرگ است که دروغ نمی گوید.

***

زد بهترین و قشنگ ترین و باهوش ترین انسان همیشه نقص دیده می شود

***

از زمانی که همه روابط خودم را با دیگران بریده ام می خواهم خودم را بهتر بشناسم

***

تا ممكن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفته ام كه بنویسم ، فقط برای اینست كه خودم را به سایه ام معرفی كنم

***

در زندگی زخم هایی هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد

***

وقتی انسان شهری را وداع می کند مقداری از یادگار احساسات و كمی از هستی خودش را در آنجا می گذارد

جملات و سخنان زیبای صادق هدایت

سخن زیبای صادق هدایت

انسانها زندگانی را پیوسته دشوار نموده ، گمان می کنند به خوشبختی خواهند رسید

***

فاحشه آن مردیست که در زندگی خود از همخوابگی با بزغاله ای هم نمیگذرد انوقت دنبال دختر باکره میگردد

***

یک احساساتی هست یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند نمی شود گفت ، آدم را مسخره می کنند هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند

***

آدمیزاد یکه و تنها و بی پشت و پناه است و در سرزمین ناسازگار گمنامی زیست می کند که زادبوم او نیست با هیچ کس نمی تواند پیوند و وابستگی داشته باشد خودش هم می داند

***

من از بس چیزهای متناقص دیده و حرف های جور به جور شنیده ام و از بسکه دید چشم هایم روی سطح اشیاء مختلف سابیده شده این قشر نازک و سختی که روح پشت آن پنهان است حالا هیچ چیزی را باور نمی کنم به ثقل و ثبوت اشیاء به حقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم

***

دلنوشته های صادق هدایت

اصلا مرده شور این طبیعت مرا ببرد حق به جانب آنهایی است که میگویند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است بعضیها خوش بدنیا میآیند و بعضیها ناخوش

***

عشق : برای همه رجاله ها یک هرزگی  یک ولنگاری موقتی است . عشق رجاله ها را باید در تصنیف های هرزه و فحشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هشیاری تکرار می کنند پیدا کرد.

***

ما چقدر به سادگی نیاکان خودمان خندیدیم، روزی می ‌آید که آیندگان به خرافات ما خواھند خندید.

***

این یعنی مبارزه با زندگی یعنی پی بردن به اینکه دنیا خیلی مسخره است گاه آدمی در بیست سالگی می میرد ولی در هفتاد سالگی به خاک سپرده می شود.

***

به نظر من به دنیا اومدنمون دست خودمون نیست حداقل مرگ رو خودمون به دست بگیریم.

***

یاد من باشد تنهاییم را برای خودم نگه دارم و بغض های شبانه ام را برای کسی بازگو نکنم تا ترحم دیگران را با اظهار علاقه اشتباه نگیرم، یاد من باشد که فقط برای سایه ام بنویسم.

***

مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.

***

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش می کند و می خواباند.

ارسال شده توسط Mehrdad در تاریخ 1398/12/09

تبلیغات

دیدگاه خود را بنویسید